Saturday, August 19, 2017

Computer Corner 08/19/2017

Hosts: Gene Mitchell and Joe Myshko
Air date: August 19, 2017
 Topic: various
 Special Guest(s):

Saturday, August 12, 2017

Computer Corner 08/12/2017

Hosts: Gene Mitchell and Tony DiPiano
Air date: August 12, 2017
 Topic: various
 Special Guest(s):

Sunday, August 6, 2017

Computer Corner 08/05/2017

Hosts: Gene Mitchell and Joe Myshko
Air date: August 5, 2017
 Topic: various
 Special Guest(s):

Saturday, July 29, 2017

Computer Corner 07/29/2017

Hosts: Gene Mitchell
Air date:  July 29, 2017
 Topic: various
 Special Guest(s): Tony DiPiano

Saturday, July 22, 2017

Computer Corner 07/22/2017

Hosts: Gene Mitchell
Air date: July 22,2017
 Topic: Lots of good info after the news
 Special Guest(s): Tony DiPiano

Saturday, July 15, 2017

Computer Corner 07/15/2017

Hosts: Gene Mitchell and Joe Myshko
Air date: July 15, 2017
 Topic: various
 Special Guest(s):

Saturday, July 8, 2017

Computer Corner 07/08/2017

Hosts: Gene Mitchell and Joe Myshko
Air date: July 8, 2017
 Topic: various
 Special Guest(s):