Sunday, May 21, 2017

Computer Corner 05/20/2017

Hosts: Gene Mitchell and Joe Myshko
Air date: May 20, 2017
 Topic: various
 Special Guest(s):

Sunday, May 14, 2017

Computer Corner 05/13/2017

Hosts: Gene Mitchell and Joe Myshko (off today)
Air date: May 13, 2017
 Topic: various
 Special Guest(s): Tony DiPiano

Saturday, May 6, 2017

Computer Corner 05/06/2017

Hosts: Gene Mitchell and Joe Myshko
Air date: May 6, 2017
 Topic: Various & Printer info
 Special Guest(s):

Saturday, April 29, 2017

Computer Corner 04/29/2017

Hosts: Gene Mitchell and Joe Myshko
Air date: April 29, 2017
 Topic: various
 Special Guest(s):

Sunday, April 23, 2017

Computer Corner 04/22/2017

Hosts: Gene Mitchell and Joe Myshko
Air date: April 22, 2017
 Topic: various + more Verizon Email
 Special Guest(s): none

Saturday, April 15, 2017

Computer Corner 04/15/2017

Hosts: Gene Mitchell and Joe Myshko
Air date: April 15, 2017
 Topic:various
 Special Guest(s):

Saturday, April 8, 2017

Computer Corner 04/08/2017

Hosts: Gene Mitchell and Joe Myshko
Air date: April 8, 2017
 Topic: Various
 Special Guest(s):